• АНКЕТА
  •  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • Правила страхування
  • Конкурс
 

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

ТДВ «Перша страхова компанія» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТДВ «Перша страхова компанія» за 2018 рік.


У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ


Суб’єкт аудиторської діяльності повинен відповідати таким вимогам:

 

-         інформація про нього повинна бути внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

-         достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

-         за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 

-         підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);

-         підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);

-         додатковий звіт для органу на який покладено функції аудиторського комітету.


Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 

-         не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

-         подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.


Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 

-         коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

-         наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

-         перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;

-         цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

-         будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.


Дата початку проведення конкурсу – 05 лютого 2019 року.


Строк подачі документів – до 18-00 12 лютого 2019 року.


Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на persha_strahova@ukr.net

 

Контактна особа Семеник Юлія Вікторівна (+38 044 463 62 21, +38 068 240 33 56.


Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі Фінансовий звіт. Додаткова інформація про діяльність ТДВ «Перша страхова компанія» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті органом, на якого покладені функції аудиторського комітету.


Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати електронною поштою не пізніше 19 лютого 2018 року.