• АНКЕТА
  •  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  • Правила страхування
  • Конкурс
 

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

ТДВ «Перша страхова компанія» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

 

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТДВ «Перша страхова компанія» за 2019 рік.


У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ


Суб’єкт аудиторської діяльності повинен відповідати таким вимогам:

 

-         інформація про нього повинна бути внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

-         достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

-         за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 

-         підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);

-         підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика);

-         додатковий звіт для органу на який покладено функції аудиторського комітету.


Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 

-         не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

-         подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.


Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 

-         коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

-         наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

-         перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;

-         цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

-         будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.


Дата початку проведення конкурсу –
10 листопада 2019 року.


Строк подачі документів – до 18-00 10 січня 2020 року.


Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на psk_pkfk@ukr.net

 

Контактна особа Семеник Юлія Вікторівна (+38 044 463 62 21, +38 068 240 33 56.


Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі Фінансовий звіт. Додаткова інформація про діяльність ТДВ «Перша страхова компанія» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті органом, на якого покладені функції аудиторського комітету.